Ludens Quaerens

Zomerscholen 2023

Meedenken met
Thomas van Aquino

Nadenken over het christelijk geloof. Wat geloven we eigenlijk, en waarom, en hoe werkt het? Die vragen boeien je, je denkt er wel eens over na, je leest er graag over, en als het opkomt heb je er goede gesprekken over met vrienden of vriendinnen. Toch heb je door dat je nog niet echt diep in die vragen bent doorgedrongen, zo diep als je zou willen. Deze zomerschool is precies daarvoor bedoeld. Een levendige groep deelnemers, een mooie omgeving, een bevlogen docent, een van de grootste theologen uit de christelijke traditie komen samen om een week lang met toewijding en plezier na te denken over de grote vragen van het leven, de vragen over de mens, over God en over de wereld om ons heen.

Waar en wanneer?

In 2023 bieden we twee zomerscholen aan.

In Noord-Holland, van 10 t/m 15 juli 2023, in het gastenhuis van het Heiligdom OLV ter Nood te Heiloo.

In Vlaanderen, van 14 t/m 19 augustus 2023, in de Abdij van Postel.

Voor wie?

Het begint ermee dat je zin hebt om aan het denken gezet te worden over de grote vragen over mens, God en wereld. Daarnaast wil je je bij het nadenken over die vragen laten helpen door Thomas van Aquino, een van de grootste figuren uit de christelijke intellectuele traditie, en door de docent, die zelf gelovig en praktiserend katholiek is. Het maakt niet uit of je zelf gelovig bent of niet, of twijfelt, of wat dan ook. Het maakt ook niet uit hoe oud je bent of wat je achtergrond is. Het maximale aantal deelnemers is 14.

Wat bespreken we?

In juli bespreken we passages uit het traktaat van Thomas van Aquino over het menselijk handelen, de moraal, het goed en kwaad van ons handelen en het geweten. Het betreft het tweede deel van de Summa Theologiae, kwesties 18 t/m 21. De docent zal eigen vertalingen van de passages beschikbaar stellen.

In augustus bespreken we passages uit het traktaat van Thomas van Aquino over het einddoel van het menselijk leven, de gelukzaligheid, en aanverwante onderwerpen. Het betreft de eerste vijf kwesties van het tweede deel van de Summa Theologiae. De docent zal eigen vertalingen van de passages beschikbaar stellen. Deelnemers worden aangemoedigd het boek 'Wat maakt gelukkig' aan te schaffen, dat een vertaling van die passages bevat.

Docent?

De lessen worden gegeven door Niko Schonebaum MA, oprichter en docent van Ludens Quaerens.
In 2021 bracht hij zijn eerste boek uit ‘Wat maakt gelukkig’, een vertaling van een werk van Thomas van Aquino. Rond dezelfde tijd werd hij voor Radio 1 geïnterviewd over zijn bekering tot het christelijk geloof en zijn werk als docent. Klik hier om het te beluisteren. Verder heeft hij vijf jaar klassieke talen gedoceerd in het middelbaar onderwijs, was hij gastdocent filosofie en retorica aan de Erasmus Universiteit en gastdocent rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij vooral werkzaam als docent literatuur en filosofie bij Stichting Landmerk.
Zijn studenten merken op: Het meest opvallend aan zijn stijl van lesgeven is dat hij echt geniet van het nadenken over de vragen die in de les centraal staan.

Wat gaan we doen?

De ochtenden zullen gevuld zijn met colleges over het denken van Thomas van Aquino: hoe pakte hij de grote vragen aan en wat kunnen we daarvan leren? De invulling van de middagen en avonden is gevarieerd:
  • Verschillende interessante gastsprekers. Bij vorige edities hadden we te gast Mgr. Hendriks, de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Prof. Dr. Rudi te Velde, een groot kenner van de filosofie van Thomas van Aquino, Dr. Jörgen Vijgen, een kenner van het filosofisch en theologisch denken van Thomas van Aquino.
  • Een excursie naar de duinen in Noord-Holland of de bossen van Brabant
  • Een inspirerende film die aansluit bij de lessen
  • Vrije tijd om te sporten, verder te filosoferen, uit te rusten
Voor degenen die dat willen zal er elke dag gelegenheid zijn om te bidden en de Heilige Mis bij te wonen. Bij de locaties waar we verblijven zijn mooie en rustgevende kapellen.

Voorbereiding

Een paar weken voor aanvang van de zomerschool ontvangen de deelnemers een korte passage die ze dienen te bestuderen en enkele vragen waar ze alvast over na kunnen denken in de aanloop naar de zomerschool

Kosten?

Voor studenten is de bijdrage € 235,-
Voor niet-studenten is de bijdrage € 450,-
De bijdrage is inclusief overnachting, drie maaltijden per dag en lesmateriaal.

Als je graag wilt meedoen, maar de bijdrage is een reële belemmering, dan kun je dat aangeven bij je aanmelding, wij zullen je dan laten weten of het voor ons mogelijk is je voor een gereduceerd tarief mee te laten doen en onder welke voorwaarden.
Ludens Quaerens heeft geen winstoogmerk en wordt gedragen door vrijwilligers.

Aanmelden?

Je kunt je aanmelden door de knop hieronder. Er zijn nog een paar plekken voor de zomerschool in juli in Heiloo. Er zijn nog meerdere plekken voor de zomerschool in augustus in Postel.

Uiterlijke datum van aanmelding voor de zomerschool:
Heiloo: de datum is verstreken.
Postel: dinsdag 1 augustus 2023

Meld je aan

-->

Een indruk van vorige edities